ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ, να καλυφθεί ασθενής με αίμα.


      Επείγουσα έκκληση για αίμα. Παρακαλείστε, όποιος είναι δότης να επικοινωνήσει με το νοσοκομείο όπου είναι αιμοδότης, και να δώσει εντολή για αποστολή αίματος στο νοσοκομείο Χατζηκώστα Ιωαννίνων, τμήμα μαιευτικής υπέρ της Ελεανας Λαμπροπούλου του Ιωάννη.