Αλλαγή λαμπτήρων οδοφωτισμού στη Κοινότητα Αρχοντοχωρίου.

Πηγή: Σελίδα Facebook Προέδρου Κοινότητας
Αρχοντοχωρίου Λευτέρη Πιτσινέλη.
Αλλαγή λαμπτήρων στο χωριό και στον οικισμό της Παλιόβαρκας και σε λίγες μέρες και στον οικισμό της Τεργοβίτσας…..

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..