Αλλαγές στους αντιδημάρχους του δήμου Ξηρομέρου

Αλλαγές στους αντιδημάρχους του δήμου Ξηρομέρου Αναλυτικά: Α. Αποδέχεται την αριθ. πρωτ. εισερχ. 3509/28.5.2020 παραίτηση του Αντιδημάρχου Λαινά Κωνσταντίνου για τους λόγους που σε αυτή αναφέρονται. Β. Τροποποιεί την αριθ. 90/2019 (ΑΔΑ 91Ω6ΩΚΖ-Κ9Μ) Απόφαση περί…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Αλλαγές στους αντιδημάρχους του δήμου Ξηρομέρου