Αλέξανδρος Φραίμης : Ενημερωτική Ημερίδα για την Π Ο Α Υ ( βίντεο)


Αλέξανδρος Φραίμης, Μέλος Επιτροπής Αγώνα, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Το αποτύπωμα των ιχθυοκαλλιεργειών για την τοπική Οικονομία……