Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ακύρωσε την απόφαση του Νομικού Προσώπου που αφορά την προμήθεια μουσικών οργάνων, ώστε να ιδρυθεί Φιλαρμονική στον Δήμο Ξηρομέρου.
Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS