Ακυρώνεται η βραδιά με ορχήστρα του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Σύλλογού Αετού “Άγιος Δημήτριος”

    Το Δ/Σ του συλλόγου Άγιος Δημήτριος λόγο των απαγορεύσεων από την κυβέρνηση για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού λαμβάνοντας υπ΄όψιν μας την ατομική και συλλογική ευθύνη μας αποφασίσαμε ομόφωνα να ακυρώσουμε την βραδιά με ορχήστρα  που είχαμε σχεδιάσει από κοινού με τον σύλλογο των Αετινών Αθήνας ο Μπούμιστος. 
Όλες οι άλλες δράσεις θα γίνουν κανονικά από κοινού και σε συνεργασία με το Κέντρο Μέριμνας του Δήμου λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα όπως προβλέπονται από την πολιτική προστασία!

Διαβάστε περισσότερα »

Άρθρο από:ΞηρόμεροNews