Αιτωλοακαρνανία – Διαχείριση λυμάτων: «Κόκκινη κάρτα» σε εννέα οικισμούς

Του Δημήτρη Παπαδάκη – Εφημερίδα “Συνείδηση” 

Δεν έχουν ακόμη συμμορφωθεί με την κοινοτική οδηγία για τα λύματα 
§ Καθυστερήσεις επί καθυστερήσεων στα έργα….