ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου συγκάλεσε εκτάκτως το Τοπικό Συντονιστικό Όργανο προκειμένου να κατατεθεί αίτημα για να κηρυχθεί ο Δήμος Αγρινίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης…..