Αίτηση ενδιαφέροντος για το Βρεφονηπιακό Σταθμό Ολοκληρωμένης Φροντίδας.

Από την Τρίτη 13 Ιουλίου 2021 έως την Παρασκευή 16 Ιουλίου μπορούν, οι γονείς παιδιών Μέα ηλικίας 2,5 – 4 ετών, να υποβάλλουν αίτηση για το Βρεφονηπιακό Σταθμό Ολοκληρωμένης Φροντίδας…..