Ίδρυση Α΄Λυκειακής Τάξης στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Μεσολογγίου


Σας ενημερώνουμε ότι ιδρύθηκε Α΄ Λυκειακή Τάξη στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Μεσολογγίου σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 66306/Δ2/8-06-2022 ΦΕΚ…..

The post Ίδρυση Α΄Λυκειακής Τάξης στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Μεσολογγίου appeared first on ΞηρόμεροNews.