Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο ποτάμι του Βάρνακα από την Περιφέρεια.

Πηγή: Σελίδα Facebook Προέδρου
Κοινότητας Βάρνακα Λάμπρου Πραμαγκιούλη.

Κατασκευή ζαρζανέτ στο ποτάμι του Βάρνακα. Η καλή συνεργασία Περιφέρειας, Δήμου, Κοινότητας συνεχίζεται.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..