<>. Έπεσε η πολιτική μάσκα του Δημοτικού Συμβούλου κ Μυλωνίδη.

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ –ΒΟΝΙΤΣΑΣ.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.


<< Συνδιοίκηση του Αντιδημάρχου κ Στούπα και του Δημοτικού Συμβούλου κ Μυλωνίδη στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής>>.

Έπεσε η πολιτική μάσκα του Δημοτικού Συμβούλου κ Μυλωνίδη.

Τι λέει ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Συμφωνία Ελπίδας , κ Μασούρας;

Γράφει ο: Κώστας Θ Τριαντακωνσταντής
Μαθηματικός


Αγαπητοί Αναγνώστες

Παρακαλώ διαβάστε απόσπασμα της παρακάτω απόφασης , η οποία είναι αναρτημένη στη διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΙΣ2Ω6Ζ-009……..