“Ένωση Αγρινίου”: Ξεκίνησαν οι εγγραφές για την ίδρυση κτηνοτροφικού – γαλακτοκομικού συνεταιρισμού Δυτικής Ελλάδας

 


Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός “Ένωση Αγρινίου” καλεί τους κτηνοτρόφους της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να συμμετέχουν στην προσπάθεια που έχει ξεκινήσει για την ίδρυση αμιγούς κτηνοτροφικού – γαλακτοκομικού συνεταιρισμού, με σκοπό την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γάλακτος και των παραγώγων αυτού, καθώς και πάσης φύσεως κτηνοτροφικών προϊόντων, κτηνοτροφικών εφοδίων, μέσων κτηνοτροφικής παραγωγής κ.λ.π.