Ένταξη για χρηματοδότηση 19 αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εντός των ορίων του Δήμου Ξηρομέρου, συνολικού ποσού 1.256.371,87 €, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Τα ποσά επιχορηγούμενης δημόσιας στήριξης των 19 αιτήσεων, που κατατέθηκαν από Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα με γεωργικές εκμεταλλεύσεις, που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου Ξηρομέρου.
Με σημερινή απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την εντοπίσαμε, έχουμε το πίνακα των αποτελεσμάτων του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης για ένταξη στη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022, στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 534/2023 πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..