Ένταξη για χρηματοδότηση 10 αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εντός των ορίων του Δήμου Ξηρομέρου, συνολικού ποσού 583.669,19 €, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Μετά την δημοσίευση εκ μέρους μας το Φεβρουάριο του 2020, των πινάκων των αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου, των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα με γεωργικές εκμεταλλεύσεις, για ένταξη στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 13849/14.12.2017 πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης, σας παρουσιάζουμε σήμερα ποιοι εντάχθηκαν τελικά, μετά από σημερινή απόφαση που υπογράφεται από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριο Φαρμάκη.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS