Ένα σημαντικό οδικό έργο το Χρυσοβίτσα – Βαλόστρατο προϋπολογισμού 999.409,78 €, αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα, μετά την υπογραφή της σύμβασης με έκπτωση 31,14%..

Όταν έξι Πρόεδροι Κοινοτήτων με επίσημο έγγραφο το 2021, ζητούσαν από τον Δήμο Ξηρομέρου να προχωρήσει σε διαδικασία εκπόνησης σχετικής μελέτης για τον συγκεκριμένο δρόμο (θυμηθείτε εδώ). 
Μετά από πολλά χρόνια ταλαιπωρίας, ένα αρκετά σημαντικό οδικό κομμάτι πρόκειται να κατασκευαστεί-επισκευαστεί στον Δήμο Ξηρομέρου. Πρόκειται για τον δρόμο Χρυσοβίτσα – Βαλόστρατο, ένα δρόμο που αποτελεί σημαντική κεντρική οδική αρτηρία για τα χωριά της ενδοχώρας του Δήμου Ξηρομέρου, συνδετήριος δρόμος με την έδρα του Δήμου Ξηρομέρου τον Αστακό και την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..