Ένας νέος Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε), εντός ορίων του Δήμου Ξηρομέρου, σε δημόσια διαβούλευση στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (Η.Π.Μ).

Σε δημόσια διαβούλευση βγήκε σήμερα Πέμπτη 12 Μαΐου στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (Η.Π.Μ), του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ), ένας νέος Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε), ο οποίος είναι εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Ξηρομέρου.
Πρόκειται για τον:

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..