Ένας αγροτικός ιατρός στο Κ.Υ. Μύτικα με βάση τα προσωρινά αποτελέσματα.

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Υγείας στις 19.2 τα προσωρινά αποτελέσματα (ελπίζουμε να γίνουν και οριστικά), της πρόσκλησης για δήλωση αγροτικών ιατρείων που εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2020.
Η ευχάριστη είδηση είναι ότι με βάση τα προσωρινά αποτελέσματα, στο Π.Ι. Κανδήλας και κατ’ επέκταση στο Κ.Υ. Μύτικα έρχεται αγροτικός ιατρός.
Δείτε το επίσημο έγγραφο εδώ.