Έλεγχος νομιμότητας στα ΟΧΘΙΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ των δημοτών. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ του έργου με νόμιμες διαδικασίες

    ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ 


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ από τη σύσταση του μέχρι σήμερα. 

Γράφει ο Κώστας Θ. Τριαντακωνσταντής 

Μαθηματικός 

Μέλος Επιτροπής Διαβούλευσης 

17-01-2021 

Αγαπητοί Αναγνώστες 

<< To πολιτικό ναυάγιο της πολιτικής του Δημάρχου κ Αποστολάκη στα ΟΧΘΙΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ. Υπάρχει επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης στο Δήμο;>>….