Έγκριση της ψήφισης του Προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης – Στοχοθεσία οικ. έτους 2022, του Δήμου Ξηρομέρου.

Με δύο ισάριθμες αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που σήμερα αναρτήθηκαν στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και εντοπίσαμε, είχαμε έγκριση της ψήφισης του Προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης – Στοχοθεσία οικ. έτους 2022, του Δήμου Ξηρομέρου.
Δείτε εδώ και εδώ τα επίσημα έγγραφα.