Έγκριση της μελέτης για την αίτηση ένταξης στο χρηματοδοτικό εργαλείο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, για παρεμβάσεις στη πλατεία του Αστακού και στους παρακείμενους δρόμους, προϋπολογισμού 2.500.000 €.

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που σήμερα αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την εντοπίσαμε, έγινε παραλαβή της μελέτης που αφορά τη πράξη με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΤΗΣ» στα πλαίσια του προγράμματος ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, προϋπολογισμού 2.500.000 €.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..