Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου οικονομικού έτους 2022

Σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός Εσόδων – Δαπανών του Δήμου Αγρινίου οικονομικού έτους 2022…..