Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης, συνολικού προϋπολογισμού 1.477.534,49 €, για δύο σημαντικές αγροτικές οδοποιίες στη Δ.Ε. Αστακού. Χρυσοβίτσα – Βαλόστρατο και Πηγάδια – Πρόδρομο – Αγράμπελα.

Με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξηρομέρου, σε συνεδρίαση της την Τρίτη 8 Μαρτίου 2022, έγινε αποδοχή της συμμετοχής και της αντίστοιχης μελέτης, για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης…..