Έγκριση λειτουργίας της Ελεύθερης Ζώνης στη Ναυτιλιακή Βιομηχανική Περιοχή (ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.) Πλατυγιαλίου Αστακού.

Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γεώργιου Πιτσιλή, η οποία αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 7 Ιανουαρίου 2021, εγκρίνεται η λειτουργία της Ελεύθερης Ζώνης στη Ναυτιλιακή Βιομηχανική Περιοχή (ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.) Πλατυγιαλίου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας, με τους όρους και προϋποθέσεις της αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720ΕΞ2018/27.09.2018 απόφασης Διοικητή της ΑΑΔΕ και τη διαχείριση αυτής από την εταιρεία «ΑΚΑΡΠΟΡΤ ΑΕ».
Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο της απόφασης.