Έγκριση από την Αποκεντρωμένη του Προϋπολογισμού του Δήμου Ξηρομέρου.

Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ο Προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2020 του Δήμου Ξηρομέρου. 
Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS