Με σημερινή της απόφασηη Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ενέκρινε την διενέργεια προμήθειας ενός καινούργιου απορριμματοφόρου από τον Δήμο Ξηρομέρου…..

Διαβάστε περισσότερα »

Άρθρο από:ΞηρόμεροNews