Έγκριση αγοράς καινούργιου απορριματοφόρου για τον Δήμο Ξηρομέρου.

Με σημερινή της απόφαση η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ενέκρινε την διενέργεια προμήθειας ενός καινούργιου απορριμματοφόρου από τον Δήμο Ξηρομέρου.
Έτσι η νέα δημοτική αρχή προχωρά έμπρακτα με σταθερά βήματα, στο στήσιμο της υπηρεσίας καθαριότητας και αποκομιδής των σκουπιδιών με δημόσιο χαρακτήρα.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS