Έγγραφο του Συλλόγου Απανταχού Χοβολιοτών Αστακού προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Ε. Αιτ/νίας