Άνοιξαν δύο προσλήψεις οκτάμηνης σύμβασης στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου Ξηρομέρου.

Με την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 26004/2.4.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, άνοιξε η σύναψη 159 συμβάσεων ΙΔΟΧ, διάρκειας έως 8 μήνες, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανάμεσα σε αυτούς και του Δήμου Ξηρομέρου που  αιτήθηκε δύο θέσεις.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..