Άνοιγμα σχολείων με νέο πρωτόκολλο και αυξημένους ελέγχους – Ποιες οι βασικές αλλαγές

Ανοίγουν κανονικά τα σχολεία τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, με κάποιες αλλαγές όμως στο πρωτόκολλο λειτουργίας τους……..