Άμεση ανάγκη ενίσχυσης με μόνιμο προσωπικό των ΥΔΟΜ όλου του νομού”

Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α.

Νομού Αιτωλοακαρνανίας
  Διαβάσαμε στα τοπικά ΜΜΕ την πρόσφατη συνέντευξη του Προέδρου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας κου Λίνου Μπλέτσα σε σχέση με την υποστελέχωση των ΥΔΟΜ του νομού Αιτωλοακαρνανίας…….