Άλλη μία πρόταση προς το Πράσινο Ταμείο, για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο Ξηρόμερου, συνολικού προϋπολογισμού 37.200 €.

Ο Δήμος Ξηρομέρου θα υποβάλλει πρόταση προς το Πράσινο Ταμείο, για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο Ξηρόμερου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..