Άλλη μία απόρριψη στις πολλές, από την Αποκεντρωμένη για τον κ. Γαλούνη. Αφορά το θέμα των 500.000 € έκτακτη χρηματοδότηση για τις θεομηνίες. Κόλαφος το σκεπτικό της απόρριψης. Νόμω αβάσιμη αναφέρεται χαρακτηριστικά.

 

Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που ανέβηκε σήμερα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την εντοπίσαμε, απορρίφθηκε η από 13.04.2022 ειδική διοικητική προσφυγή (άρθρου 227 του Ν. 3852/2010) του Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Ξηρομέρου, Ερωτόκριτου Γαλούνη…..