Άλλη μία ένταξη πρότασης του Δήμου Ξηρομέρου στο Πράσινο Ταμείο, συνολικού προϋπολογισμού 39.680 €.

Τον Δεκέμβριο του 2021 σας ενημερώσαμε ότι ο Δήμος Ξηρομέρου υπέβαλλε πρόταση συμμετοχής στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», για την δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ» (δείτε εδώ).

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..